Cenník


CENNíK PRE JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO:

Spracovanie podkladov pre účtovníctvo a vedenie účtovníctva bez DPH – základná mesačná sadzba:

 • Do 50 účtovných prípadov                                    33.- €
 • Od 100 – 150 účtovných prípadov                       66.- €
 • Za každý ďalší účtovný prípad                             0,70 €
 • Nad 150 účtovných prípadov je možná cena stanovená dohodou 

Spracovanie podkladov pre účtovníctvo a vedenie účtovníctva s DPH základná mesačná sadzba:

 • Do 50 účtovných prípadov                                    40,- €
 • Od 100 – 150 účtovných prípadov                       80,- €
 • Za každý ďalší účtovný prípad                             0,90 €
 • Nad 150 účtovných prípadov je možná cena stanovená dohodou

      Ceny ostatných činností sú uvedené v oddiely OSTATNÉ.

OSTATNÉ:

 1. a) zastupovanie v daňových záležitostiach – každá návšteva 3,3 €
 2. b) daňové priznanie – FO – 13 mesiac
 3. c) daňové priznanie – PO – mesiac
 4. d) kilometrovné  0,33 €/1 km
 5. e) odborná konzultácia, každá začatá hodina 8,50€
 6. f) spracovanie podkladov pre úvery JU   100.- €
 7. g) spracovanie podkladov pre úvery PU 200.- €
 8. h) štatistika štvrťročne  15.- €
 9. i) intrastat mesačne  5.- €
 10. j) opakovane podávanie výkazu DPH  15.- €

Prosíme zákazníkov, aby si pozorne prečítali – OSTATNÉ, aby v prípade fakturácie neprichádzalo k nedorozumeniam.

Tento cenník je súčasťou ZMLUVY  O POSKYTOVANÍ  EKONOMICKÝCH SLUŽIEB. Ceny uvedené v tejto zmluve budú vyskladané z tohto cenníka.

Tento cenník je platný od 1.1.2005 a dňa 1.1.2009 prepočítaný konverzným kurzom 30,1260.

 

CENNÍK PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA:

Spracovanie podkladov pre účtovníctvo a vedenie účtovníctva bez DPH základná mesačná sadzba:

 • Do 50 účtovných prípadov                                                     100.- €
 • Do 100 účtovných prípadov                                                   126.- €
 • Do 150 účtovných prípadov                                                    153.- €
 • Do 200 účtovných prípadov                                                   179.- €
 • Za každý ďalší účtovný prípad                                                   1.- €
 • Nad 200 účtovných prípadov je možná cena stanovená dohodou

Spracovanie podkladov pre účtovníctvo a vedenie účtovníctva s DPH základná mesačná sadzba:

 • Do 50 účtovných prípadov                                                     133.- €
 • Do 100 účtovných prípadov                                                   159.- €
 • Do 150 účtovných prípadov                                                   186.- €
 • Do 200 účtovných prípadov                                                   212.- €
 • Nad 200 účtovných prípadov cena stanovená dohodou
 • Za každý ďalší účtovný prípad                                                1,10 €

Ceny ostatných činností sú uvedené v oddiely OSTATNÉ.

OSTATNÉ:

 1. a) zastupovanie v daňových záležitostiach – každá návšteva 3,3 €
 2. b) daňové priznanie – FO – 13 mesiac
 3. c) daňové priznanie – PO – mesiac
 4. d) kilometrovné  0,33 €/1 km
 5. e) odborná konzultácia, každá začatá hodina 8,50€
 6. f) spracovanie podkladov pre úvery JU   100.- €
 7. g) spracovanie podkladov pre úvery PU 200.- €
 8. h) štatistika štvrťročne  15.- €
 9. i) intrastat mesačne  5.- €
 10. j) opakovane podávanie výkazu DPH  15.- €

Prosíme zákazníkov, aby si pozorne prečítali – OSTATNÉ, aby v prípade fakturácie neprichádzalo k nedorozumeniam.

Tento cenník je súčasťou ZMLUVY  O POSKYTOVANÍ  EKONOMICKÝCH SLUŽIEB. Ceny uvedené v tejto zmluve budú vyskladané z tohto cenníka.

Tento cenník je platný od 1.1.2005 a dňa 1.1.2009 prepočítaný konverzným kurzom 30,1260.

 

Užitočné odkazy pre vás

Obchodný register
Overenie IČ DPH
Obchodný vestník
Daňový úrad – DRSR