Jednoduché účtovníctvo


 • evidencia záväzkov a pohľadávok
 • evidencia príjmov a výdajov
 • peňažný denník
 • majetok
 • cestná daň
 • daň z pridanej hodnoty
 • mzdy
 • výkazníctvo a štatistiky
 • daňové priznanie typu B
uctovnictvo-malacky-jednoduche-uctovnictvo-podvojne-uctovnictvo-vedenie-uctovnictva-uctovnicke-sluzby-audit-dph-mzdy-2

CENNíK PRE JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO:

Spracovanie podkladov pre účtovníctvo a vedenie účtovníctva bez DPH – základná mesačná sadzba:

 • Do 50 účtovných prípadov                                    33,- €
 • Od 100 – 150 účtovných prípadov                       66,- €
 • Za každý ďalší účtovný prípad                               0,70 €
 • Nad 150 účtovných prípadov je možná cena stanovená dohodou 

Spracovanie podkladov pre účtovníctvo a vedenie účtovníctva s DPH základná mesačná sadzba:

 • Do 50 účtovných prípadov                                    40,- €
 • Od 100 – 150 účtovných prípadov                       80,- €
 • Za každý ďalší účtovný prípad                               0,90 €
 • Nad 150 účtovných prípadov je možná cena stanovená dohodou

      Ceny ostatných činností sú uvedené v oddiely OSTATNÉ.

OSTATNÉ:

 1.  zastupovanie v daňových záležitostiach – každá návšteva 3,30 €
 2. daňové priznanie – FO – 13 mesiac
 3. daňové priznanie – PO – mesiac
 4. kilometrovné  0,33 €/1 km
 5. odborná konzultácia, každá začatá hodina 8,50 €
 6. spracovanie podkladov pre úvery JU   100,- €
 7. spracovanie podkladov pre úvery PU 200,- €
 8. štatistika štvrťročne  15,- €
 9. intrastat mesačne  5,- €
 10. opakovane podávanie výkazu DPH  15,- €

Prosíme zákazníkov, aby si pozorne prečítali – OSTATNÉ, aby v prípade fakturácie neprichádzalo k nedorozumeniam.

Tento cenník je súčasťou ZMLUVY  O POSKYTOVANÍ  EKONOMICKÝCH SLUŽIEB. Ceny uvedené v tejto zmluve budú vyskladané z tohto cenníka.

Tento cenník je platný od 1.1.2005 a dňa 1.1.2009 prepočítaný konverzným kurzom 30,1260.

Užitočné odkazy pre vás

Obchodný register
Overenie IČ DPH
Obchodný vestník
Daňový úrad – DRSR