Kontakt


uctovnictvo malacky Jednoduché účtovníctvo Podvojné účtovníctvo Vedenie účtovníctva Účtovnícke služby Audit DPH Mzdy 2 uctovnictvo-malacky-jednoduche-uctovnictvo-podvojne-uctovnictvo-vedenie-uctovnictva-uctovnicke-sluzby-audit-dph-mzdy-3

 • Jednoduché účtovníctvo
 • evidencia záväzkov a pohľadávok
 • evidencia príjmov a výdajov
 • peňažný denník
 • majetok
 • cestná daň
 • daň z pridanej hodnoty
 • mzdy
 • výkazníctvo a štatistiky
 • daňové priznanie typu B
 • Podvojné účtovníctvo
 • evidencia záväzkov a pohľadávok
 • evidencia nákladov a výnosov
 • hlavná kniha a peňažný denník
 • majetok
 • cestná daň
 • daň z pridanej hodnoty
 • mzdy
 • výkazníctvo a štatistiky
 • daňové priznanie typu DPPO

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdy, personalistika, dane, daňové priznania, podnikateľské zámery pre banky na úvery, ročné zúčtovania, Účtovné a daňové poradenstvo.


Užitočné odkazy pre vás

Obchodný register
Overenie IČ DPH
Obchodný vestník
Daňový úrad – DRSR