Podvojné účtovníctvo


 • evidencia záväzkov a pohľadávok
 • evidencia nákladov a výnosov
 • hlavná kniha a peňažný denník
 • majetok
 • cestná daň
 • daň z pridanej hodnoty
 • mzdy
 • výkazníctvo a štatistiky
 • daňové priznanie typu DPPO
uctovnictvo-malacky-jednoduche-uctovnictvo-podvojne-uctovnictvo-vedenie-uctovnictva-uctovnicke-sluzby-audit-dph-mzdy-3

CENNÍK PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA:

Spracovanie podkladov pre účtovníctvo a vedenie účtovníctva bez DPH základná mesačná sadzba:

 • Do 50 účtovných prípadov                                                     100,- €
 • Do 100 účtovných prípadov                                                   126,- €
 • Do 150 účtovných prípadov                                                    153,- €
 • Do 200 účtovných prípadov                                                   179,- €
 • Za každý ďalší účtovný prípad                                                   1,- €
 • Nad 200 účtovných prípadov je možná cena stanovená dohodou

Spracovanie podkladov pre účtovníctvo a vedenie účtovníctva s DPH základná mesačná sadzba:

 • Do 50 účtovných prípadov                                                     133,- €
 • Do 100 účtovných prípadov                                                   159,- €
 • Do 150 účtovných prípadov                                                   186,- €
 • Do 200 účtovných prípadov                                                   212,- €
 • Nad 200 účtovných prípadov cena stanovená dohodou
 • Za každý ďalší účtovný prípad                                                1,10 €

Ceny ostatných činností sú uvedené v oddiely OSTATNÉ.

OSTATNÉ:

 1. a) zastupovanie v daňových záležitostiach – každá návšteva 3,3 €
 2. b) daňové priznanie – FO – 13 mesiac
 3. c) daňové priznanie – PO – mesiac
 4. d) kilometrovné  0,33 €/1 km
 5. e) odborná konzultácia, každá začatá hodina 8,50€
 6. f) spracovanie podkladov pre úvery JU   100.- €
 7. g) spracovanie podkladov pre úvery PU 200.- €
 8. h) štatistika štvrťročne  15.- €
 9. i) intrastat mesačne  5.- €
 10. j) opakovane podávanie výkazu DPH  15.- €

Prosíme zákazníkov, aby si pozorne prečítali – OSTATNÉ, aby v prípade fakturácie neprichádzalo k nedorozumeniam.

Tento cenník je súčasťou ZMLUVY  O POSKYTOVANÍ  EKONOMICKÝCH SLUŽIEB. Ceny uvedené v tejto zmluve budú vyskladané z tohto cenníka.

Tento cenník je platný od 1.1.2005 a dňa 1.1.2009 prepočítaný konverzným kurzom 30,1260.